4ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΑΚ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

4ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΑΚ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Σκακιστική Ακαδημία Κορινθίας «Αργοναύτης»

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Διευθυντής Αγώνων ορίζεται κος Γιάννης Παπακυριάκος

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Επικεφαλής Διαιτητής ορίζεται η κα Τάνια Κάραλη

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: ΛΕΣΧΗ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 112 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 5 γύρων με διεθνή αξιολόγηση. Ισχύουν οι κανονισμοί FIDE & ΕΣΟ
Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα της δημιουργίας δυο (2) ομίλων δυναμικότητας .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Κυριακή 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
1ος γύρος ώρα 16:00
Κυριακή 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2ος γύρος ώρα 11:00
3ος γύρος ώρα 17:00
Κυριακή 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
4ος γύρος ώρα 16:30
Σάββατο 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
5ος γύρος ώρα 16:30
Επιβεβαίωση συμμετοχής με φυσική παρουσία μέχρι τις 16:00
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 90 λεπτά +30 sec/κίνηση από τη 1η κίνηση. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.
Σκακιστής–σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει να αγωνιστεί μετά την πάροδο 60 λεπτών από την έναρξη των αγώνων, θα μηδενίζεται.
ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Για την άρση ισοβαθμιών θα χρησιμοποιηθούν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια:
Η τελική κατάταξη διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας:
(α). Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).
(β). Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων).
(γ). Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
(δ). Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας (και τα κριτήρια άρσης της).
ΑΝΑΒΟΛΕΣ: Αναβολές επιτρέπονται για σοβαρό λόγο, μετά από συμφωνία με τον αντίπαλο και ενημέρωση του διαιτητή. Οι αναβολές παίζονται τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την έναρξη του επόμενου γύρου και σε συνεννόηση με τον διαιτητή και μόνο. Οι παίκτες δικαιούνται να ζητήσουν οποτεδήποτε εξαίρεση εκτός από τον τελευταίο γύρο. Οι κληρώσεις θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας: www.korinthiachess.gr και στο facebook argonaytis chess καθώς
και στο www.chess-results.com.
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται σε 15 €. Τα παράβολα συμμετοχής θα κατατεθούν στον χώρο των αγώνων πριν την έναρξη του 1ου γύρου.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται έως και 30 λεπτά μετά τη λήξη του γύρου. Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα είναι τριμελής. Από την Επιτροπή θα εξαιρούνται όσα μέλη της έχουν σχέση με τους αθλητές που εμπλέκονται στην ένσταση. Η σύνθεση της Επιτροπής θα καθορισθεί πριν την έναρξη του τουρνουά με μέριμνα του Επικεφαλής Διαιτητή. Το παράβολο ένστασης ορίζεται στα 100€ και μπορεί να κατατεθεί στο Διευθυντή Αγώνων ή στον Επικεφαλής Διαιτητή. Αν η ένσταση γίνει δεκτή το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.

ΕΠΑΘΛΑ: Θα δοθεί κύπελλο στον πρώτο, μετάλλια στους 3 πρώτους της γενικής κατάταξης και στην πρώτη γυναίκα. Επίσης μετάλλια θα πάρουν οι : πρώτος κάτω των 16 ετών, πρώτος κάτω των 12 ετών ,πρώτο κορίτσι κάτω των 16 ετών.

Παίκτης ο οποίος αποχώρησε από το Τουρνουά δεν δικαιούται έπαθλο.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : στο email: argonaytis.chess@gmail.com
η στο τηλ 6970 603050 κα Βίκυ Λουρίδα

ΓΕΝΙΚΑ: Για όποιο θέμα δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Αγώνων