Νικητής ο Firman – ISTHMIA 2015

O Ουκρανός γκραν μετρ Nazar Firman είναι ο νικητής στο ΄΄5ο Ίσθμια΄΄ με 7 βαθμούς σε 9 αγώνες. Στη 2η θέση τερμάτισε ο πρώην πρωταθλητής Ελλάδας και γκραν μετρ Γιάννης Παπαϊωάννου με 6,5 βαθμούς και στην 3ηο Βούλγαρος γκραν μετρ Petar Drenchev με επίσης 6,5 βαθμούς. Από τον 8ο γύρο:

ΛΕΥΚΑ: Petrov  (2482)        ΜΑΥΡΑ:  Firmαn  (2502)

1.ε4 δ6 2.δ4 Ιζ6 3.Ιγ3 η6 4.Ιζ3 Αη7 5.Αε2 0–0 6.0–0 α6 7.α4 Ιγ6 8.δ5 Ιβ4 9.Αη5 α5 10.Βδ2 γ6 11.Πζε1 Ββ6 12.Αε3 Βγ7 13.Παγ1 Πε8 14.θ3 ε6 15.δxε6 Αxε6 16.Αζ4 Παδ8 17.Πγδ1 Ββ6 18.Αε3 Βγ7 19.Αζ4 Ια2 20.Αζ1 Ιxγ3 21.βxγ3 Αζ8 22.γ4 Ιδ7 23.Ιδ4 β6 24.Αη5 ζ6 25.Αθ4 Αζ7 26.Ιβ3 γ5 27.ζ3 Βγ6 28.Πα1 Αη7 29.Αδ3 Ιε5 30.Βε2 η5 31.Αη3 ζ5 32.Πα3 ζ4 33.Αθ2 Αε6 34.Ιδ2 Πζ8 35.Ιβ1 Ιη6 36.Ρθ1 Αε5 37.Ιγ3 Αxγ3 38.Πxγ3 Ιε5 39.Πα1 Πβ8 40.Πβ3 Βγ7 41.Πη1 Ρθ8 42.η4 ζxη3 43.Πxη3 θ6 44.Βε3 Ρθ7 45.Πβ1 Πζ6 46.Αε2 Αxγ4 47.θ4 Αxε2 48.Βxε2 ηxθ4 49.Πη2 θ3 50.Πζ2 Πε8 51.ζ4 Ιγ6 52.Βδ3 Ιβ4 53.Βζ3 Βγ6 54.γ3 Ια6 55.Πε2 γ4 56.Αη1 Ιγ5 57.Αxγ5 βxγ5 58.Πη1 Βδ7 59.ζ5 δ5 60.Πδ1 δ4 61.γxδ4 γxδ4 62.ε5 Πxζ5 63.Πxδ4 Βζ7 64.Βγ6 Πζxε5 65.Πxε5 Πxε5 66.Πδ7 Πε7 67.Πxε7 Βxε7 68.Βxγ4 Ββ7+  και νικούν τα μαύρα (0–1)

ΛΕΥΚΑ: Παπαϊωάννου (2633)        ΜΑΥΡΑ: Dimitrov (2319)

1.δ4 Ιζ6 2.γ4 ε6 3.η3 δ5 4.Αη2 γ6 5.Ιζ3 Ιβδ7 6.0–0 Αδ6 7.Ιζδ2 0–0 8.Ιγ3 Αγ7 9.ε4 ε5 10.δxε5 Ιxε4 11.Ιδxε4 δxε4 12.ε6 Ιζ6 13.Βxδ8 Αxδ8 14.εxζ7+ Πxζ7 15.Αζ4 Αε6 16.β3 Αζ5 17.Παγ1 Αε7 18.θ3 Αα3 19.Πγδ1 Αβ4 20.Ιε2 α5 21.Αε3 θ6 22.Ιδ4 Αθ7 23.Ιγ2 Αζ8 24.Πδ2 Πδ7 25.Πζδ1 Πxδ2 26.Πxδ2 Ρζ7 27.Αδ4 Αε7 28.Αγ3 α4 29.β4 α3 30.Ιε3 β5 31.γxβ5 γxβ5 32.Αζ1 Πγ8 33.Αxζ6 ηxζ6 34.Αxβ5 Ρζ8 35.Πδ4 Αη8 36.Αγ4 Αxγ4 37.Ιxγ4 Αxβ4 38.Πxε4 Αε7 39.Ρη2 Ρζ7 40.η4 Πγ5 41.Ιxα3 Πα5 42.Ιγ2 Πxα2 43.Πγ4 Αδ8 44.Πγ6 Πα5 45.Πδ6 Αε7 46.Πδ7 Ρε6 47.Πγ7 Αγ5 48.Ιε1 Αε7 49.Ιζ3 θ5 50.Ιδ4+ Ρδ6 51.Πxε7 θxη4 52.θxη4  και νικούν τα λευκά (1–0)

Στο Β΄όμιλο νικητής ήταν ο Παναγιώτης Τουμπέκης εμ 8 βαθμούς, ενώ 2ος ήταν ο Κωνσταντίνος Παχίδης με 7,5 βαθμούς, όσους είχε και ο Θοδωρής Μπακογιάννης που ήταν 3ος. Στον Γ΄όμιλο, αυτό των μικρών σκακιστών και σκακιστριών, νικητής ήταν ο Κωνσταντίνος Γιαννίκος με 7 βαθμούς, ενώ με 6,5 βαθμούς τερμάτισε 2ος ο Ευάγγελος Στυφούγιας.IMG_7090